::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::


 Test pre R a DZ "A"(126.7 kB)Vypracovaný test pre R a DZ "A"

 Test pre R a DZ "B"(126.9 kB)Vypracovaný test pre R a DZ "B"

 Výkaz výkonov R a DZ(38 kB)Výkaz výkonov R a DZ - je podkladom pre vyplácanie odmien na základe COR.

 Info k Výkazu výkonov R a DZ(24.5 kB)Info k Výkazu výkonov R a DZ

 Zmeny a doplnky pravidiel futbalu platné od 26.6.2012 (42 kB)Zmeny a doplnky pravidiel futbalu platné od 26.6.2012

 Zmeny pravidiel futbalu(707.2 kB)Zmeny pravidiel futbalu platné od 1.7.2011

 Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2011(44.5 kB)Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2011 platné od 1.7.2011

 Ústne otázky pre rozhodcov(278.9 kB)Ústne otázky z predpisov pre rozhodcov

 Test znalosti predpisov pre rozhodcov(482.9 kB)Test znalosti predpisov pre rozhodcov

 Odpovede z testov znalosti predpisov pre rozhodcov(31.6 kB)Odpovede z testov znalosti predpisov pre rozhodcov

 Zápis o stretnutí ObFZ Bardejov(201.5 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach ObFZ Bardejov

 Vzorový vyplnený zápis o stretnutí ObFZ Bardejov(262.5 kB)Vzorový vyplnený zápis o stretnutí ObFZ Bardejov

 Zápis o stretnutí VsFZ(195 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach VsFZ

 Zápis SFZ(131.5 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach SFZ

 Test pre R a DZ(166.5 kB)Test pre rozhodcov a delegátov

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko