::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Výkonný výbor ObFZ

VÝKONNÝ VÝBOR ObFZ

#Meno, priezvisko a adresatel. domovtel. zamest. mobil
1.Predseda:907 .000 00.
.Mgr. Ján LABANC, Kobyly 253479 10 90 .0907 978 528
.....0903 910 044
2.Podpredseda:....
.Ing. František PALKO, Lopúchov 6...0905 341 254
3.Ekonomický úsek:....
.Ing. Ján GREIF, Bartošovce 207...0907 953 410
4.Zodpovedný za súťaže:...
.Ján BĽANDAKružlov 134..0903 904 322
5.Úsek rozhodcov a delegátov:....
.Miroslav DORIN, Gerlachov 205..0903 381 409
6.Úsek mládeže:....
.Stanislav HOLOVA, Koprivnica 119.0908 892 534
    
7.Úsek disciplinárnej komisie ...
.Jozef KUZIAK, Marhaň 162..0903 739 322
     
..Sekretár:....
.

Mgr. Peter ŽIDIŠIN, Gorkého 14, BJ

.472 25 38 0905 707 879
    0915 908 180
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko