::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 Manuál k elektronickej prihláške v ISSF do súťaží(677.3 kB)Manuál k elektronickej prihláške v ISSF do súťaží

 Povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii(34 kB)Povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii (ostaršenie)

 Doplnenie zoznamu hráčov(24 kB)Doplnenie nových hráčov na súpisku

 Prestupový poriadok - nový(288.8 kB)Nový schválený prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov

 Zápis o stretnutí ObFZ Bardejov(201.5 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach ObFZ Bardejov

 Zápis o stretnutí VsFZ(195 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach VsFZ

 Zápis SFZ(131.5 kB)Zápis o stretnutí platný v súťažiach SFZ

 Zoznam usporiadateľskej služby(118.5 kB)Tlačivo - zoznam usporiadateľskej služby

 Registračný formulár štadiónu(152.6 kB)Registračný formulár SFZ - Registrácia štadiónu

 Návrh žiackych súťaží(551 kB)Návrh žiackych súťaží
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko