::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 

INFO K CENTRÁLNEMU ODMEŇOVANIU R A DZ

 

Prípadné informácie ohľadom centrálneho odmeňovania R a DZ (COR) môžte žiadať alebo konzultovať aj s predsedom ObFZ Bardejov - Mgr. Jánom Labancom, na tel. čísle: 0903 910 044, prípadne cez e-mail: labanc.jan@obfzbardejov.sk

_____________________________________________________________________

 


 Výkaz výkonov R a DZ(38 kB)Výkaz výkonov R a DZ - je podkladom pre vyplácanie odmien na základe COR.

 Info k Výkazu výkonov R a DZ(24.5 kB)Info k Výkazu výkonov R a DZ

 Podklady k realizácií COR(498.5 kB)Podklady k realizácií centrálnemu odmeňovaniu rozhodcov a delegátov (COR)

 Počet kilometrov do jednotlivých obcí(38.6 kB)Počet kilometrov do jednotlivých obcí - cestovné R a DZ

 Zálohy jednotlivých klubov na odmeny R a DZ(56.5 kB)Zálohy jednotlivých klubov na odmeny rozhodcov a delegátov

 Odmeny R a DZ na jeden zápas(230.6 kB)Odmeny rozhodcov a delegátov na jeden zápas

 Výplatná listina R a DZ(202.1 kB)Výplatná listina rozhodcov a delegátov

 Postup pri centrálnom vyplácaní R a DZ(45.5 kB)Postup pri centrálnom vyplácaní R a DZ

 Údaje o FK (TJ)(26.5 kB)Údaje o FK (TJ)

 Údaje o FK (TJ)(31.8 kB)Údaje o FK (TJ)

 Vzor výplatná listina R a DZ I. trieda dospelí(60.2 kB)Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž I. trieda dospelí

 Vzor výplatná listina R a DZ II. trieda dospelí(64.9 kB)Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž II. trieda dospelí

 Vzor výplatná listina R a DZ dorast(57.8 kB)Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž dorast - I. trieda

 Vzor výplatná listina R a DZ žiaci - I. trieda(62.5 kB)Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž žiaci - I. trieda
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko