::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 Volebná konferencia ObFZ 2014(21.8 kB)Zvolanie volebnej konferencie ObFZ Bardejov 2014

 Volebný poriadok volebnej konferencie ObFZ 2014(42.2 kB)Volebný poriadok volebnej konferencie ObFZ 2014

 Rokovací poriadok volebnej konferencie ObFZ 2014(27.6 kB)Rokovací poriadok volebnej konferencie ObFZ 2014

 Delegačný list volebnej konferencie ObFZ 2014(26 kB)Delegačný list volebnej konferencie ObFZ 2014

 Delegačný list volebnej konferencie ObFZ 2014(21 kB)Delegačný list volebnej konferencie ObFZ 2014

 Nahlásenie kanditáta na volenú funkciu ObFZ Bardejov(27 kB)Nahlásenie kanditáta na volenú funkciu v orgánoch ObFZ Bardejov

 Nahlásenie kanditáta na volenú funkciu ObFZ Bardejov(13.4 kB)Nahlásenie kanditáta na volenú funkciu v orgánoch ObFZ Bardejov
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko