::: PROJEKT :::

::: PROJEKT :::

::: REKLAMA :::

::: REKLAMA :::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::

::: PARTNERI :::

::: PARTNERI :::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Kontakt ObFZ


Sekretariát ObFZ Bardejov:

 sídlo:

 ObFZ Bardejov,

 Mlynská ul. č.1,

 085 01 Bardejov

 IČO: 35524260
 DIČ: 2020625816
 telefón/fax: 054/472 25 38
 mobil: 0905 707 879, 0915 908 180 - p. Židišin
 webová stránka: http://www.obfzbardejov.sk
 email ObFZ: obfzbardejov@obfzbardejov.sk
 email administrátor webstránky:

 marko.branislav@obfzbardejov.sk

 admin@obfzbardejov.sk

 email predseda ObFZ:

 labanc.jan@obfzbardejov.sk

 labanc.jan@gmail.com

 email sekretár ObFZ:

 sekretar@obfzbardejov.sk 

 zidisinpeterzp@gmail.com

 Bankové spojenia

 bankové spojenie:

 Všeobecná úverová banka, a.s. Bardejov

 číslo účtu: 18336-522 / 0200
 IBAN: SK87 0200 0000 0000 1833 6522
 SWIFT/BIC:  SUBASKBX
 Centrálne odmeňovanie R a DZ bankové spojenie k COR
 bankové spojenie:

 Československá obchodná banka, a.s.

 pobočka Bardejov

 číslo účtu: 4015755244 / 7500
 IBAN: SK64 7500 0000 0040 1575 5244
 SWIFT/BIC: CEKOSKBX
  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko